Pelantikan Pejabat-Pejabat Baru IIQ Jakarta Tahun 2014-2018

CIPUTAT Rabu, 20/08/14, Institut Ilmu al-Quran (IIQ)Jakarta menyelenggarakan Pelantikan Pejabat-Pejabat Baru IIQ untuk masa bakti2014-2018. Menurut panitia, pelantikan yang dilakukan langsung oleh Rektor IIQ,Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo MA ini untuk melantik para pembantu rektor,para dekan dan ketua-ketua lembaga yang ada di IIQ Jakarta.

Mereka yang dilantik adalah: Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH,M. Hum sebagai Pembantu Rektor I IIQ bidang akademik; Dr. H. Anshori, LAL,sebagai Pembantu Rektor II IIQ bidang administrasi dan keuangan; Dr. Hj. RomlahWaidayati, MA sebegai pembantu rektor III IIQ bidang kemahasiswaan; Dr. H.Ahmad Munif Suratmaputra, MA sebagai direktur pascasarajana IIQ; Dra. Hj.Muzayyanah, MA sebagai dekan fakultas Syariah; Dra. Hj. Maria Ulfah, MA sebagaidekan fakultas Ushuluddin dan Dr. Hj. Umu Khusnul Khotimah sebagai dekanfakultas tarbiyah IIQ.

Selanjutnya dilantik: Dr. Hasanudin, MA dan Asep SaepudinJahar, Ph.D sebagai asisten direktur pascasarjana IIQ; Drs. H. Arison Sani, MAsebagai kepala biro akademik dan kemahasiswaan; Dra. Hj. Nur Izzah, MA sebagaikelapa biro admnistrasi dan keuangan IIQ; Drs. H. Edi Suhandi, MA sebagaikepala TU pascasarjana IIQ; Dra. Hj. Muthmainnah, MA sebagai ketua LembagaTahfizh, Tafsir dan Qiraat (LTTQ); Dra. Hj. Khadijatusshalihah, MA sebagaiketua Lembaga Khath dan Tilawah al-Quran (LKTQ); Dra. Hj. Halimatus Sadijah,MA sebagai ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPKM); Abdul Rosyid, MAsebagai ketua Lemba Bahasa IIQ; Dr. H. Ahmad Fudhaili, MA sebagai ketua LembagaPenelitian dan Pengkajian Ilmiah (LPPI) IIQ; Syakur. M.Kom sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan, Dr. Essy Hairani, MA sebagaiketua Pusat Studi Wanita (PSW)

œMereka yang dilantik untuk masa kerja 2014-2018 ini semoga biasmelaksanakan tugas dengan baik, saling bekerjasama dengan baik, demi kemjauanIIQ Jakarta, demikian kata Prof. Dr. Huzaemah, selaku rektor IIQ. (AliMursyid)